advertica-default-slider-image

Kõiki e-mäepileti müügikeskonna vimka.axess.fi külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitleb Äärmusliku Spordi AS kui konfidentsiaalset infot ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Äärmusliku Spordi AS-l puudub neile juurdepääs.

Äärmusliku Spordi AS kogub isikuandmeid üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel  meie veebisaidil.
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu.
• ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.

Äärmusliku Spordi AS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks ja ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

Kliendi isikuandmeid töötleb Äärmusliku Spordi AS vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.